In de afgelopen maand is er weer veel gebeurd voor de reis naar Hongarije. We hebben een aantal heel diverse, maar bovenal ook heel gave activiteiten mogen organiseren. Inmiddels hebben we hierdoor ons streefbedrag al bereikt. Daarom hebben we nog een aantal projecten aan ons verlanglijstje toegevoegd! We willen graag voordat we vertrekken de volgende – door Embrace voorgestelde – projecten ondersteunen:

Transport naar Tapiobicske 1.400 euro
Familiebegeleiding 8 gezinnen 3.600 euro
Voedsel voor daklozen en verslaafden 1.600 euro
(winter 2016/17)
Totaal € 6.600

Daarnaast willen we ook nog 2.400 euro meenemen naar Tapiobicske om onze eigen klussen en de summerschool mogelijk te maken. Hiermee komt het streefbedrag op € 9.000!

Een groot deel hiervan is – dankzij een zeer gulle gemeente – al binnen! Hartelijk dank hiervoor! Met de verschillende activiteiten hebben we binnen 5 maanden al ruim 6.900 euro opgehaald! Dit is ver boven onze verwachting!! Hieronder een overzicht met de inkomsten:

Volleybaltoernooi € 343
Taart van de Maand € 383
Catering € 200
Filmmiddag en avond € 340
Oud papier € 1.517
Talentenveiling gemeentedag € 3.650
(incl. opbrengst maaltijd)
Benefietconcert € 353
Rommelmarkt bij fam. Geschiere € 103
Crea € 45
Totaal € 6.934

Op hemelvaartsdag hebben we met de talentenveiling een heel mooi bedrag bij elkaar gekregen. Hiervan is inmiddels een deel binnengekomen op de rekening van de diaconie. Als u het nog niet overgemaakt heeft willen we u vragen dit alsnog te doen. Zie hiervoor de gegevens in de vorige Tussentijds. Maar maak vooral ook afspraken om de talenten te verzilveren, zodat er weer veel ontmoetingen plaats gaan vinden.